Onderwijsbehoeften afgestemd? | Breng het in kaart met habitZ! Zorg en aandacht, samen delen? | habitZ biedt helpende hand Groei door talentontwikkeling? | verruim je blik met habitZ Anders denken en doen? | Doorbreek vaste gewoonten met habitZ Hoezo...onderwijsontwikkeling? Haal meer uit uw school met habitZ

verruim je blik

Diensten

DOORBREEK VASTE GEWOONTEN
Onderwijsaanpak vs. onderwijsbehoeften

Hoe gaat uw school om met het talent van leerling & leerkracht? Overvolle klassen of het leraartekort? Is uw onderwijs wel passend genoeg voor élke leerling? Hoe zichtbaar is uw school in het groeiende aanbod van onderwijsconcepten? Wat als de mobiele, kritische ouders niet meer onvoorwaardelijk voor uw (buurt)school kiezen?

Ouders maken zeer bewuste keuzes voor hun kind(eren). Omdat ze het beste voor het kind wensen. Omdat ze weten waar het kind – cognitief, creatief, sociaal emotioneel of motorisch – behoefte aan heeft. Maar ook omdat ze, door eigen werk- en levenservaringen, beseffen welke vaardigheden, kennis en houding noodzakelijk zijn om verder te komen in deze snel veranderende wereld. Het kiezen van een school wordt als het ware, meer en meer zoals een auto wordt gekozen. Zorgvuldig, vergelijkend, passend bij en met de beste ‘opties’ voor het kind.

Uw school, uw team, het onderwijsconcept en authentieke informatie hierover zijn daarom van groot belang. Want u wéét als geen ander hoe kennis, houding en vaardigheden het beste ontwikkeld kunnen worden bij leerlingen!

Maar wat als uw huidige onderwijsaanpak niet meer voldoende aansluit bij de hedendaagse wensen en behoeften van leerlingen? Staat uw school dan open voor onderwijsontwikkeling? Durft u en uw schoolteam het ‘oude school systeem’ los te laten?

Om u als school staande te houden in deze samenleving is een breder, toekomstgerichte blik noodzaak. habitZ biedt graag een helpende hand. Visie, teamwork, draagvlak creatie en doorpakken is hierbij ‘key’. Samen kijken we naar de ontwikkelingen in de omgeving van de school. Luisteren we naar de behoeften van ouders, leerlingen en leerkrachten én begrijpen deze. We anticiperen op veranderingen en durven op basis daarvan de interne organisatie aan te passen of zelfs het onderwijsconcept te vernieuwen. Een eerlijk, passend en helder schoolprofiel maakt intern en extern het verschil.

Onderwijsontwikkeling is het geheel van strategisch beleidsvorming, marketing, communicatie en talentontwikkeling. Het één kan niet zonder het ander. Doorbreek vaste gewoonten en maak onderwijs samen met habitZ.

Onderwijsmarketing verbindt

Marketing in het onderwijs? Voor sommigen klinkt het ‘vies’ en zelfs ‘immoreel’ in de oren. Op zich niet vreemd dat men er zo over denkt. Wie reageert er niet allergisch op uitingen waarbij de nadruk op ‘verkopen’ ligt. Maar verkopen is géén marketing. Verkopen richt zich op het kwijt zien te raken van wat er op de plank ligt, ongeacht of er vraag naar is. Terwijl marketing er voor zorgt dat de juíste dingen op de plank liggen! Sluit uw onderwijs daadwerkelijk aan op de behoefte van de leerling en samenleving?

Om ergens markt voor te verkrijgen, is een grondig onderzoek en een correcte analyse van gegevens nodig. Onderwijsmarketing begint dan ook bij het inventariseren van de behoeften van leerlingen – en ouders – en streeft er naar om ervoor te zorgen dat élke leerling op de juiste plaats terechtkomt. Kunt u als schoolteam inspelen op de huidige behoeften van uw leerlingen? Welke tools heeft uw team nog nodig? Bent u bereid om het beleid hierop aan te passen? Is er draagvlak? Dan is het zaak om te starten.

Het is onderwijsmarketing én de daarbij behorende communicatie die alle betrokken partijen verbindt; door te kijken, te vragen, te luisteren, te analyseren en hiermee nauwgezet in te spelen op wensen en behoeften. Hieruit volgt een eerlijk, duidelijk en onderscheidend schoolprofiel, die door uw school en het team wordt gedragen, consequent wordt uitgedragen en vooral wordt waargemaakt. Want alleen een school met een identiteit die in overeenstemming is met de perceptie van ouders en leerlingen heeft kans van slagen.

Doorbreek vaste gewoonten, habitZ verbindt en haalt het beste uit uw school. Door consistente en authentieke communicatie.

Communicatie, de sleutel tot succes

Als we al vanaf onze kindertijd kunnen communiceren met woorden en lichaamshouding, waarom is de meest voorkomende vorm van communicatie dan nog miscommunicatie?

In de praktijk blijkt communicatie en daarmee het overbrengen van een boodschap, vaak een moeilijkere vaardigheid dan we denken. Het kan mensen raken, bewegen en verbinden. Door verkeerde verwachtingen, onduidelijke afspraken of vage intenties kan het eveneens onbedoeld, onrust, ergernis of ander leed veroorzaken.

Hoe moeilijk de kunst van effectief communiceren ook is, het is wél de sleutel tot succes. Het vraagt om bewustwording. Om continu actief te luisteren naar elkaar. Om door te vragen en samen te vatten. Om aandacht en begrip te hebben voor wat er speelt onder de mensen. Zorg daarbij voor open, oprechte en heldere communicatie waarbij u zegt wat u doet én ook daadwerkelijk doet wat u zegt. Enkel hierdoor komt er echte verbinding en betrokkenheid bij alle partijen tot stand.

Om een boodschap over te brengen gebruiken we vaak tekst. U kunt ongetwijfeld uitstekend vertellen wat uw school te bieden heeft, maar het op papier of online zetten is vaak lastiger dan u denkt. Teksten schrijven is iets magisch en een vak apart, immers woorden kunnen op vele manieren gelezen en geïnterpreteerd worden.

Communicatie of het overbrengen van een boodschap gebeurt niet alleen in woorden. Dagelijks plaatsen we met z’n allen miljoenen foto’s/beelden op internet en social media. Een beeld zegt meer dan duizend woorden is het credo. De wijze waarop wij onze boodschap bewust in beeld overbrengen is daarmee nóg belangrijker geworden en één van de hoofdredenen voor habitZ om zich in communicatie mede toe te leggen op fotografie én online marketing.

Doorbreek vaste gewoonten en haal voor de juiste manier van communiceren, habitZ in huis.

Praktisch van alle markten thuis

Wilt u de ontwikkelingen binnen uw school in kaart brengen alsmede op de kaart zetten? Dan is in alle opzichten professioneel voor de dag komen, essentieel. In uw onderwijs, als organisatie, maar ook online en offline, in beeld, tekst en geluid. Vormgeving is hierbij een belangrijk aspect in communicatie: het brengt namelijk het DNA van uw school in beeld.

Om alle communicatiemiddelen naadloos te laten aansluiten bij de schoolidentiteit, heeft een school vaak behoefte aan één aanspreekpunt en één uitwerkende partij. habitZ is daarbij praktisch van alle markten thuis!

De helpende handen van habitZ geven graag de juiste vorm aan uw onderwijs- en talentontwikkeling van beleid tot aan schoolrapporten op maat.

Doorbreek vaste gewoonten, want habitZ is helemaal thuis in onderwijs!

Verruim je blik

Wilt u het ongekende talent van uw leerlingen én docenten een plek geven in de groep? habitZ werkt graag samen met scholen die het ongekende talent van mensen willen zien. Die open staan voor maatwerkonderwijs en het inspelen op (individuele) onderwijsbehoeften van leerlingen én docenten. Die eruit willen halen wat erin zit.

Het hebben van een heldere visie en beleid op talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en het vroegtijdig (h)erkennen van ongekend talent is essentieel. Het hebben van ‘een beetje kennis’ volstaat hierbij niet. Sterker nog, het wakkert juist mythes, misvattingen, aannames en misdiagnoses aan. Met alle gevolgen van dien voor kind, gezin en school.

Saper vedere

Weten hoe te zien, dat is de kunst en wetenschap van habitZ, verkregen door studies, onderzoek, ervaringen, opgedane vaardigheden, falen en doorzetten. Hieruit is de Verruim je blik – aanpak ontstaan. Lees hier de beoordeling.

Verruim je blik

Je​ ​hebt​ ​niet​ ​alleen​ ​een​ ​waardevolle​ ​bijdrage​ ​geleverd​ ​aan​ ​het​ ​veld,​ ​maar​ ​ook​ ​zeker​ ​aan​ ​de onderwijsrevolutie​ ​die​ ​we​ ​in​ ​Nederland​ ​zo​ ​hard​ ​nodig​ ​hebben. – Dick Verwij – Novilo

Een effectieve op groei-gerichte aanpak en trajectbegeleiding voor (zorg)leerling, groep, ouders én school. Met als uitgangspunt het zien van het kind, door vanuit meerdere (zintuiglijke) benaderingen de (onderwijs)behoefte en het leef-, denk- en leerproces van het kind in kaart te brengen en op groei-gerichte wijze op in te spelen. Hierbij geldt: eerst het kind, dan de leerling. Zit het kind goed in zijn of haar vel? Dan heeft dat niet alleen een positieve uitwerking op het kind zelf, het gezin maar ook op de groep/klas en school.

Voor het in kaart brengen van onderwijsbehoeften, beleidsvorming, het ontwikkelen van maatwerk schoolrapporten, het bieden van zorg-arrangementen voor individuele- en/of groepsbegeleiding of het geven van workshops op het gebied van hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, mindset, (groep)executieve functies, fixatie disparatie vs. dyslexie of de invloed van motoriek op schoolse prestaties: neem gerust contact op met habitZ  of lees meer op Talenten.club!

Werkwijze

HELPENDE HANDEN VAN HABITZ

U kunt de kennis en kunde van habitZ op het gebied van onderwijsontwikkeling, marketing, communicatie, vormgeving, talentontwikkeling en -begeleiding inhuren. Voor korte of langere periode. Per week, dag of dagdeel, per project of (zorg)arrangement.

Door samenwerking en tijdelijk aanwezig te zijn op uw school wordt een goed beeld verkregen van uw school, de sfeer, de doelgroepen, talenten en het onderwijs. Ja, dat is anders en onconventioneel. Toch ligt hierin de kracht van habitZ én daarmee uw school!

habitZ werkwijze | observeren – analyseren – ontwerpen – implementeren – begeleiden

Onderwijs maak je samen. Doorbreek vaste gewoonten en haal de diensten van habitZ in huis.

Over habitZ

AANGENAAM...

Mijn naam is Margarita Nawijn-Kortlever en welkom bij habitZ. Een strategisch marketing- en communicatiebureau die zich op onderwijs- en talentontwikkeling richt. Door deskundig, authentiek en met oog voor kind, ouder en school, in te spelen op onderwijsbehoeften.

Waarom specifiek het onderwijs?

 “Ik wilde laten zien dat ieder van ons de mogelijkheden en capaciteiten heeft om een wezenlijke bijdrage te leveren en dat het enige wat daarvoor nodig is de moed om op jezelf te vertrouwen en jezelf te onderzoeken.” – Eliyahu M. Goldratt

Toen ik deze woorden van Eliyahu Goldratt in het boek Het Doel voor het eerst las in 2004, zette me dat enorm aan het denken. Het doel van het boek gaat over wetenschap en onderwijs. Maar dan wel in de meest oorspronkelijke vorm. Voor de term onderwijs betekent dit dat de enige manier waarop we iets kunnen leren is door verbanden te leggen. Als we alleen slotconclusies voorgeschoteld krijgen hebben we nog niets geleerd. Onze leerboeken moeten ons niet een reeks eindresultaten aanbieden, maar eerder een verhaal dat de lezer in staat stelt om zelf het gehele deductieproces door te maken.

Met het lezen van Het Doel begon voor mij het veranderproces. Toch duurde het nog 10 jaar en de komst van twee kinderen voordat ik eindelijk de moed had om daadwerkelijk een carrière-switch te maken en daarmee te breken met alle vaste gewoonten en patronen.

Met welk doel? 

School, ouders en leerlingen zó te verbinden dat leerlingen op de juiste plaats terechtkomen en talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De 7 voordelen voor uw school

 maatwerk en hart voor mensen

leerling én school op de juiste plek!

frisse en blik verruimende kijk op onderwijs- en talentontwikkeling

 weer focus op uw kerntaken

één aanspreekpunt dus efficiënte en effectieve communicatie

geen langlopende contracten of administratieve drukte

verrassend betaalbaar

habitZ

Voor de bedrijfsnaam en merk heb ik mij laten inspireren door Stephen Covey en zijn boek De 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Zijn zoon Sean maakte de koppeling naar het onderwijs en schreef de 7 eigenschappen van happy kids, vrij vertaald de 7 Gewoonten van Gelukkige kinderen. Zijn gedachtengoed zie je terug in Talenten.club praktijk voor ongekend talent.

Het is mijn missie om vaste gewoonten te doorbreken, onze eigen blik te verruimen en van Geluk een Gewoonte te maken.

Doorbreek vaste gewoonten

Het verbinden van school, ouders en leerlingen; door te kijken, te luisteren en mensen & talenten te zíen. Het begrijpen van behoeften en daarmee een bijdrage leveren die écht helpt. Tja, het is een gewoonte waar ik blij van word en graag uitvoer in een omgeving waar ik energie van krijg!

Aarzel niet om een afspraak te maken via info@habitz.nl of +31 6 22 04 19 78, doorbreek gerust vaste gewoonten!

Contact

Contactformulier

HALLO...MET HABITZ

Samen onderwijs ontwikkelen? Zorg en aandacht voor leerlingen delen? Op zoek naar een talentbegeleider met kennis van zaken? Of… gewoon nieuwsgierig waarmee habitZ u verder van dienst kan zijn?

Bel +31 6 22 04 19 78 of mail naar info@habitZ.nl, ik reageer snel!


  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Om spam te voorkomen vragen we u de
  onderstaande code over te typen.

  captcha